Aktivni državljan lahko varuje okolje

Samo aktivni državljani lahko vplivamo na odločevalce in svoj glas uporabimo v podporo varovanja okolja.

Čeprav se nam pogosto zdi, da smo v kolesju sistema in v boju s kapitalom nemočni, nam zakonodaja omogoča, da dvignemo glas in ukrepamo. Zato moramo biti pravočasni in predvsem dovolj podučeni.

O možnostih in poteh, ki jih imamo državljani, ko se ne strinjamo s problematičnimi posegi v okolje, sta na današnjem srečanju na daljavo govorila okoljska pravnika dr. Maša Kovič Dine, strokovnjakinja za mednarodno in okoljsko pravo s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in nosilka predmetov Okoljska zakonodaja in Pravo okolja na Fakulteti za varstvo okolja in Aljoša Petek, glavni urednik publikacije Štoparski vodnik po varstvu okolja.

Štoparski vodnik po varstvu okolja predstavlja zbirko in enostavno predstavitev postopkov sodelovanja javnosti, preko katerih lahko posamezniki vplivajo na odločanje o okolju in poskrbijo zase ali druge ljudi, za vsa živa bitja in naravo nasploh.

✅ Za vsa konkretna vprašanja in neposredne napotke je državljanom na voljo tudi Zelena svetovalnica – neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam ter nevladnim organizacijam.