Akademski zbor, 6.9.2017

Akademski zbor, 6.9.2017