2. poletna šola astronomije – GoChile

Od 13. do 19. avgusta 2023 na kmetiji Lešnik nad Slovenj Gradcem poteka Poletna šola astronomije GoChile. Poletna šola, ki jo organizira Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici, v soorganizaciji s Fakulteto za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca in Fakulteto za varstvo okolja iz Velenja, je financirana v okviru projekta “Promocija študija s STE(A)M  področij  za  poklice prihodnosti”, ki ga financira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Pri organizaciji in izvedbi sodeluje tudi Zavod Cosmolab.

Poletna šola astronomije je brezplačna in je namenjena dijakinjam in dijakom starim od 14 do 18 let. Zaradi velikega zanimanja za tovrstno področje so bila mesta zelo hitro zapolnjena. Udeleženci in udeleženke šole glavne projekte izvajajo s teleskopom GoChile. V manjših skupinah (2 – 4 dijaki/nje na skupino) ob mentorski pomoči načrtujejo in izvajajo manjši raziskovalni projekt. Svoje praktične sposobnosti brusijo tudi s teleskopi, ki so postavljeni v okolici kmetije. V popoldanskih predavanjih pa širijo svoje teoretično znanje o temah kot so zvezde, kozmologija, črne luknje, temna snov in kozmični delci.

Udeleženci ves čas poletne šole bivajo in delajo na poslopju Kmetije Lešnik, ki ponuja idealno lokacijo za tovrstne aktivnosti, predvsem za opazovanje s teleskopi v naravnem okolju. Del popoldanskega urnika pa so namenili tudi obisku in aktivnostim Fakultete za tehnologijo polimerov ter Fakultete za varstvo okolja v Velenju.

15 udeleženk in udeležencev iz cele Slovenije v večini že od mladih nog zanima področje astronomije ter svojo prihodnost že usmerjajo v tovrstni študij, v večini v študij fizike ali matematike. Dijake in dijakinje skozi projekte vodijo mentorji, zaposleni na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici: dr. Jure Japelj, dr. Andreja Gomboc, dr. Tanja Petrushevska, Mateusz Bronikowski in sodelavka Zavoda Cosmolab dr. Barbara Rovšek.

»Poletne šole se je udeležilo 15 dijakov in dijakinj iz cele Slovenije, ki jih zanima astronomija in ki bi se poleg klasičnega opazovanja neba radi naučili še kaj več. Namen šole je, da mladi spoznajo delo profesionalnega astronoma in da jim pokažemo kako le ti delajo,« je povedal mentor poletne šole dr. Jure Japelj. 

»Projekt STEAM je projekt visokošolskih institucij, ki niso locirane v visokošolskih središčih (Univerza v Novem Mestu, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za varstvo okolja iz Velenja in Fakulteta za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca). Skupaj smo se povezali, ker je aktivnosti za mlade, ki bi vzpodbujale radovednost, raziskovanje in zanimanje za naravoslovno-tehnične poklice, bistveno manj kot je le teh v Ljubljani in Mariboru. Zato smo to situacijo z različnimi aktivnostmi, načini in orodji, ne samo za mlade temveč tudi za učitelje, želeli izboljšati in ponuditi čim več na različnih lokacijah. Kot vemo primanjkuje inženirjev in inženirk ter strokovnjakov na različnih naravoslovnih področjih,« je Maja Mešl, predstojnica kariernega centra FTPO, na kratko predstavila projekt.

In kaj pravijo udeleženci? Kaja, Gimnazija Poljane: »Poletne šole sem se udeležila, ker sem bila že lansko leto na prvi poletni šoli in mi je bila zelo všeč. Najbolj so mi všeč večerna opazovanja na travniku in predavanja, ki jih imamo tukaj.«

Neja, Gimnazija Ajdovščina: »Na poletni šoli mi je najbolj fajn, kako se določene podatke predela in pridobi. Tukaj kjer smo, pa je tudi nebo lepše videti kot doma, z manj svetlobne onesnaženosti.«

Gal, Gimnazija Velenje: »V reviji Spika sem naletel na članek o prejšnji poletni šoli in mi je bilo zanimivo kako so se imeli in kaj so delali. Najboljše tukaj pa mi je preprosto stopit ven in gledat nočno nebo, ker se res lepo vidi. Tukaj smo tudi dlje bedeli kot bi sicer doma in tako smo lahko videli veliko več stvari v jutranjih nočnih urah.«

Tara, Gimnazija Novo Mesto»Že od malega se zanimam za astronomijo. Na poletni šoli pa mi je najbolj zanimiva družba. Dobro se je družiti z nekom, ki ga zanima ista stvar in o tem govorit. Posebno zanimivi pa so mi bili kometi in ker imamo tukaj teleskope se vse bolje in bližje vidi.«

Poletne šole v 2023V okviru projekta STE(A)M,  za starostno skupino od 14 do 18 let, letos poteka kar pet poletnih šol. Poletna šola »CAE – Računalniško podprt inženiring« se je odvijala meseca junija na Fakulteti za strojništvo Univerze v Novem Mestu. Konec meseca avgusta 2023 pa bodo poleg Poletne šole astronomije GoChile potekale še 3 poletne šole, na Fakulteti za tehnologijo polimerov – Modeliranje in izdelave modelov lahkih letal s tehnologijo 3D tiska, na Fakulteti za varstvo okolja v Velenju – Majhni koraki za velike spremembe v okolju ter na Srednji tehnični šoli Šolskega centra v Kranju – Fluidtronika za Industrijo 4.0 (v organizaciji Fakultete za strojništvo, UN NM). Slednje so za vse učence in dijake brezplačne. Več informacij o aktivnostih na uradni strani projekta STE(A)M.