2. februar – svetovni dan mokrišč

2. februar – svetovni dan mokrišč

Ob letošnjem 2. februarju, Svetovnem dnevu mokrišč, ki ga vsako leto obeležujemo v okviru Ramsarske konvencije o mokriščih, je poudarjena vloga mokrišč pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Kljub vedno večjemu zavedanju kako pomembno vlogo imajo mokrišča, jih še vedno uničujemo in spreminjamo.

Letošnja izpostavljena tema je voda, ki je za vse žive organizme življenjsko pomembna.

Kot so zapisali v Zavodu RS za varstvo narave, želi tema Mokrišča in voda osvetliti pomen mokrišč kot vira sladke vode in spodbuja ukrepe za njihovo obnovo ter zaustavitev izgubljanja mokrišč. Na svetovnem nivoju je le tri odstotke sladke vode, medtem ko je ostalih 97 odstotkov vode slane. Pritiski na vodne vire so vse večji, poraba vsako leto narašča. V svetovnem merilu se soočamo s sladkovodno krizo, ki ogroža živa bitja, ljudi in celoten planet. Uporabljamo več sladke vode, kot nam jo narava nudi, ob tem pa še uničujemo in onesnažujemo ekosistem, od katerega je voda najbolj odvisna – mokrišča.

V Sloveniji imajo status mednarodno pomembnih mokrišč Sečoveljske soline, Škocjanske jame in Cerkniško jezero z okolico. Tudi številna druga mokrišča imajo naravovarstveni status, še vedno pa jih odločno preveč, predvsem majhnih mokrišč, zasujemo, pregnojimo, pozidamo ali kako drugače uničimo zaradi človekovih dejavnosti.