ZAČETEK PREDAVANJ

ZAČETEK PREDAVANJ

Obveščamo, da je urnik objavljen, vendar bodo še spremembe, zato sproti spremljajte obvestila.

Začetek predavanj

1. letnik

Strokovni tuji jezik, četrtek, 1. 10., ob 9.00, Velika predavalnica

Kemija in okolje, torek, 13. 10., ob 16.00, Velika predavalnica

Ekosistemska biologija, torek, 6. 10., ob 16.00, Velika predavalnica

Vrednotenje in varovanje geografskega okolja, četrtek, 8. 10., ob 16.00, Velika predavalnica

2. letnik

Statistika, četrtek, 1. 10., ob 12.30, Modra predavalnica

Tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja…, torek, 13. 10., ob 16.00, Modra predavalnica

3. letnik

Metode izdelave in predstavitve strokovnih poročil, sreda, 7. 10., ob 13.00, Modra predavalnica

2. in 3. letnik

Raba in varstvo tal, ponedeljek, 5. 10., ob 16.00, Modra predavalnica

Načrtovanje in razvoj zavarovanih območij, četrtek, 15. 10., ob 16.00