začetek predavanj UOT

začetek predavanj UOT

Doc. dr. Maja Zupančič Justin sporoča, da se bodo predavanja iz predmeta Uvod v okoljske tehnologije pričela v petek, 5. 12., ob 16. uri, za redne in izredne študente.

Vsa nadaljnja navodila glede urnika boste dobili na uvodni uri.