Začetek predavanj – RUP

Začetek predavanj – RUP

Predavanja iz predmeta Razvoj in urejanje podeželja se začnejo v četrtek, 9.2.2012, ob 16.00.