Začetek predavanj iz predmeta Vpliv industrije na okolje

Začetek predavanj iz predmeta Vpliv industrije na okolje

Jutri, 21.4.2011 ob 16.00 se začnejo predavanja iz predmeta VIO na VŠVO.