Začetek predavanj – GIS

Začetek predavanj – GIS

Predavanja in vaje se za redne študente začnejo v torek, 3.1.2012 ob 8.30 na MIC-u (pred. 106). Za izredne študente pa ob 16.15 prav tako na MIC-u (pred. 106). Predavanja in vaje bodo tudi v torek namesto NRZO.
Vsa predavanja in vaje bodo potekala na MIC-u.