Začetek predavanj – Fizikalni pojavi v okolju

Začetek predavanj – Fizikalni pojavi v okolju

V sredo, 2.11.2011 se začbejo predavanja za redne študente ob 8.15. Za izredne študente pa 8.11.2011 ob 16.15.