Začetek predavanj – Fizikalni pojavi v okolju

Začetek predavanj – Fizikalni pojavi v okolju

Predavanja iz predmeta Fizikalni pojavi v okolju se začnejo v torek, 6.11.2012, za redne ob 8.30, za izredne ob 16.00 v Modri predavalnici.