Začetek predavanj – Biotehnologija

Začetek predavanj – Biotehnologija

Predavanja iz predmeta Biotehnologija se začnejo 5.1.2012 ob 16.00 na VŠVO.