VVGO – začetek predavanj

VVGO – začetek predavanj

Redne in izredne študente 1. letnika obveščamo, da se bodo predavanja iz predmeta Vrednotenje in varovanje geografskega okolja začela v četrtek, 8. 10., ob 16. uri, v Veliki predavalnici.