VVGO vaje IZREDNI ŠTUDENTI

VVGO vaje IZREDNI ŠTUDENTI

OBISK INŠTITUTA ERICO
V sredo, 19.10.2011, se dobite ob 17.15 pred ERICOm, Koroška 58. Orientirate se lahko tudi po smerokazih za Muzej premogovništva Slovenije, ki je lociran v sosednji stavbi.