Vpliv kmatijsktva na okolje – Seminarske naloge, redni in izredni

Vpliv kmatijsktva na okolje – Seminarske naloge, redni in izredni

Dne, 26.3.2010 bodo na MIC-u (pred. 105) ob 12.00 predstavitve seminarskih nalog za redni in ob 16.00 za izredne študente.