Vpis v višji letnik oz. absolventski staž do 25. 9.

Vpis v višji letnik oz. absolventski staž do 25. 9.

Obveščamo, da smo odprli vpisne liste študentom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik oz. v absolventski staž, ostalim pa jih bomo po koncu jesenskih izpitnih rokov.

Vpis poteka tako, da v ŠIS-u izpolnite vpisni list, ga natisnete, podpišete in skupaj s potrdilom o plačilu (račun za vpisnino oz. šolnino boste prejeli po pošti), pošljete na šolo po pošti ali dostavite osebno v času uradnih ur. Potrdila o vpisu vam bomo poslali po pošti. Vpis lahko namesto vas opravi tudi pooblaščena oseba.

Tisti, ki se vpisujete v absolventski staž, morate pred vpisom oddati prijavo diplomske teme z dispozicijo diplomske naloge.

Vpise uredite do 25. 9. 2021.