VPIS v višji letnik in v absolventski staž

VPIS v višji letnik in v absolventski staž

Študentom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik oz. v absolventski staž, smo odprli vpisne liste. Naslednji teden boste po pošti prejeli račune za vpisnino oz. šolnino. V ŠISu izpolnite vpisni list, ga natisnite, podpišite in skupaj s potrdilom o plačilu pošljite na šolo po pošti ali dostavite osebno v času uradnih ur. Če boste dokumente poslali po pošti in potrebujete potrdila o vpisu, jih naročite v ŠISu. Tisti, ki se vpisujete v absolventski staž, morate pred vpisom oddati prijavo diplomske teme z dispozicijo diplomske naloge. Vpis opravite do 23. septembra.

Naslednjič bomo vpisne liste odprli po koncu septembrskih izpitnih rokov.