VPIS v 2. in 3. letnik ter absolventski staž

VPIS v 2. in 3. letnik ter absolventski staž

Obveščamo, da bodo vpisni listi za študente, ki so do danes izpolnili pogoje za vpis v višji letnik oz. v absolventski staž, odprti od 2. 9., za ostale pa po koncu jesenskih izpitnih rokov.  Račune za vpisnino oz. šolnino boste prejeli v začetku prihodnjega tedna.

Vpis poteka tako, da v ŠIS-u izpolnite vpisni list, ga natisnete, podpišete in skupaj s potrdilom o plačilu pošljete na šolo po pošti ali dostavite osebno v času uradnih ur.  Če boste dokumente poslali po pošti in potrebujete potrdila o vpisu, jih naročite v ŠISu. Vpis lahko namesto vas opravi tudi pooblaščena oseba.

Tisti, ki se vpisujete v absolventski staž, morate pred vpisom oddati prijavo diplomske teme z dispozicijo diplomske naloge.

Vpisi morajo biti opravljeni do 20. septembra 2019.

Študenti, ki bodo želeli oddati prošnje na Komisijo za študentske zadeve, bodo to lahko storili do 20. 9. 2019.