Vpis v 2., in 3. letnik ter absolventski staž

Vpis v 2., in 3. letnik ter absolventski staž

Obveščamo, da smo odprli vpisne liste študentom, ki so izpolnili pogoje za napredovanje v jesenskem izpitnem roku.

Po pošti prejmete račun za vpisnino oz. šolnino. Izpolnjen in podpisan vpisni list s potrdilom o plačilu vpisnine oz. šolnine prinesite na šolo osebno v času uradnih ur ali pošljite po pošti do 27. 9. 2019.

Študenti, ki nimate pogojev za napredovanje in imate razloge za prošnjo na Komisijo za študentske zadeve ste vložili prošnje. Komisija bo imela sejo v ponedeljek, 23. 9. ob 13. uri.