VPIS V 2. in 3. LETNIK (VS), 2. letnik (MAG) in ABSOLVENTSKI STAŽ

VPIS V 2. in 3. LETNIK (VS), 2. letnik (MAG) in ABSOLVENTSKI STAŽ

Obveščamo, da bomo vpisne liste študentom, ki bodo izpolnjevali pogoje za vpis v višji letnik oz. v absolventski staž odprli konec avgusta, ostalim pa po koncu jesenskih izpitnih rokov. Po pošti boste prejeli račune za vpisnino oz. šolnino.

Vpis poteka tako, da v ŠIS-u izpolnite vpisni list, ga natisnete, podpišete in skupaj s potrdilom o plačilu pošljete na šolo po pošti ali dostavite osebno v času uradnih ur.  Če boste dokumente poslali po pošti in potrebujete potrdila o vpisu, jih naročite v ŠISu. Vpis lahko namesto vas opravi tudi pooblaščena oseba.

Tisti, ki se vpisujete v absolventski staž, morate pred vpisom oddati prijavo diplomske teme z dispozicijo diplomske naloge.

Študenti, ki bodo želeli oddati prošnje na Komisijo za študentske zadeve, bodo to lahko storili do 20. 9. 2019.