Vpis po zaključenih jesenskih izpitnih rokih

Vpis po zaključenih jesenskih izpitnih rokih

Obveščamo, da smo odprli vpisne liste študentom, ki so po zadnjem izpitnem obdobju izpolnili pogoje za vpis v višji letnik.

Po pošti boste prejeli račune za vpisnino. Vpis poteka tako, da v ŠIS-u izpolnite vpisni list, ga natisnete, podpišete in skupaj s potrdilom o plačilu pošljete na šolo po pošti ali dostavite osebno v času uradnih ur.  Če boste dokumente poslali po pošti in potrebujete potrdila o vpisu, jih naročite v ŠISu. Vpis lahko namesto vas opravi tudi pooblaščena oseba.

Tisti, ki se vpisujete v absolventski staž, morate pred vpisom oddati prijavo diplomske teme z dispozicijo diplomske naloge.

Študenti, ki bodo želeli oddati prošnje na Komisijo za študentske zadeve, lahko to storijo do 18. 9. 2018, do 12. ure.

Vpis opravite do 26. septembra 2018.