VPIS do 29. 9.

VPIS do 29. 9.

Vsem, ki ste imeli odobren vpis po sklepu Komisije za študentske zadeve, smo odprli vpisne liste in jih že lahko izpolnite. Poslali vam bomo račune. Izpolnjen, natisnjen in podpisan vpisni list oddate skupaj s potrdilom o plačilu.

Študenti, ki so zaprosili za izjemni vpis v višji letnik, pa jim to ni bilo odobreno, lahko vpišejo ponavljanje letnika, če v času študija še niso ponavljali.

Skip to content