VOŽP – izpit

VOŽP – izpit

Izpit iz predmeta Vpliv okolja na življenjske procese bo v èetrtek, 29. 4. 2010, ob 16.30 v predavalnici 2 na VŠVO.