Volitve v Študentski svet, 11. 11.

Volitve v Študentski svet, 11. 11.

V ponedeljek, 11. 11., bodo volitve predstavnikov letnikov v Študentski svet.

Volili boste lahko pred začetkom predavanj v predavalnicah, izven tega časa pa v referatu v času uradnih ur.