Volitve dekana in članov senata

Volitve dekana in članov senata

Zaradi poteka štiriletnega mandata sta se pričela postopka za kandidiranje, volitve in imenovanje dekana ter razpis volitev za člane senata VŠVO.

razpis volitev dekan

rokovnik volitve dekan

obrazec kandidatura dekan

razpis volitev senat

rokovnik volitve senat

obrazec kandidatura senat predlog

obrazec kandidatura senat posameznik