vloge za Komisijo za študentske zadeve

vloge za Komisijo za študentske zadeve

Študenti, ki želijo oddati Komisiji za študentske zadeve vloge za priznavanja izpitov oz. vaj ali priznavanje praktičenga usposabljanja, naj to storijo do 30. 11. 2015.