Veljavnost diplomskih tem, sklep Senata 26. 11. 2020

Veljavnost diplomskih tem, sklep Senata 26. 11. 2020

Senat VŠVO je na 13. seji, 26. 11. 2020,  v zvezi z veljavnostjo diplomskih tem sprejel

Sklep 13/5:

Senat VŠVO odloči, da se veljavnost diplomskih tem podaljša za čas veljavnosti epidemioloških ukrepov, ki preprečujejo dokončanje diplomskih del zaradi onemogočenega dela na terenu, v laboratorijih in dostopa do knjižnic.