vaje TZO

vaje TZO

Vaje iz predmeta Tehnologije za zmanjševanje onesnaženja…, ki bi morale biti v petek, 13. 11., so prestavljene na petek, 4. 12.