vaje iz anglešèine

vaje iz anglešèine

Danes, v torek, 3. 11. 2009, odpadejo vaje iz anglešèine skupini, ki bi morala imeti vaje ob 9.00.