Vabilo za sodelovanje na delavnici Lokalna agenda 21 za Mestno občino Velenje

Vabilo za sodelovanje na delavnici Lokalna agenda 21 za Mestno občino Velenje