VABILO študentom za delo na projektu

VABILO študentom za delo na projektu

V okviru razpisa “Po kreativni poti do praktičnega znanja” smo na VŠVO pridobili tudi projekt z naslovom “Produkti trajnostne mobilnosti na Solčavskem”.Projekti so namenjeni  povezovanju študentskega dela z gospodarstvom, predvsem pa spodbujanju študentskih idej v smeri iskanja inovativnih rešitev. Gre za sodelovanje, ki je tuzdi finančno stimulativno, saj je delo študentov plačano.Projektno delo bo potekalo v skupini – pri projektu, ki je interdisciplinarno oblikovan, boste sodelovali študenti VŠVO in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (geografi). Delo bo tako terensko kot kabinetno, obsegalo pa bo kartiranje prostora, anketiranje, identifikacija ključnih nosilcev mobilnosti, prepoznavanje lokalnih potencialov razvoja, iskanje razvojnih sinergij med deležniki, iskanje alternativnih rešitev, novih produktov, ki bi vključevali trajnostne oblike mobilnosti na območju, širši regiji idr. – vse v povezavi s pedagoškimi (VŠVO, FF) in delovnimi mentorji.Delo bo potekalo 4 mesece, od druge polovice marca do konca junija. Delo je plačano v obsegu 40 mesečnih ur.

Zainteresirani študenti drugega in tretjega letnika oz. absolventi (obvezen je status študenta) naj se javijo kar na e-naslov. barbara.lampic@ff.uni-lj.si , ker se že precej mudi; prednost imajo študenti, ki so se tekom študija s sorodno problematiko že ukvarjali (prosim navedite izkušnje) oz. prihajajo iz Zgornje Savinjske doline.