vabilo – poletna šola Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe

vabilo – poletna šola Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe

Gozdarski inštitut Slovenije v sklopu projekta LIFE-IP CARE4CLIMATE organizira mednarodno poletno šolo “Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe” (Strengthening the resilience of forests to climate change), ki bo v Postojni od 18. do 22. julija 2022. Poudarek programa bo na gozdnogojitvenih rešitvah in dobrih praksah, ki jih uspešno uporabljamo v srednji Evropi za krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe. V sklopu poletne šole bo tudi celodnevna ekskurzijo na Kočevsko.

Delavnico bosta vodila dr. Boštjan Mali (Gozdarski inštitut Slovenije, Slovenija) in dr. Eckart Senitza (Pro Silva, Avstrija) v sodelovanju s kolegi z Gozdarskega inštituta SlovenijeSlovenskih državnih gozdov d.o.o., Zavoda za gozdove Slovenije in Univerze v Ljubljani, BF, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.

Podrobnejši opis dogodka, program in prijavnica so dostopni na spletni strani poletne šole.