Vabilo na predstavitev projekta GreenerSites, 15. 5.

Vabilo na predstavitev projekta GreenerSites, 15. 5.

 

V torek, 15. 5. , ob 17.00, vas vabimo v Magistrsko predavalnico 2 na

predstavitev rezultatov pilotnih aktivnosti na  onesnaženem  opuščenem industrijskem  območju stare Cinkarne, ki so bile izvedene v okviru

projekta GreenerSites

Predavatelji in vsebine :

Boštjan Golež,  Mestna občina  Celje  (GIS orodja v povezavi z onesnaženimi tlemi)Borut Vrščaj, Kmetijski inštitut Slovenije (predstavitev  metode in rezultatov  mešanja onesnažene zemljine z različnimi mešanicami substratov)                                                                  

Uroš Apotekar, Bogdan Kočevar, Roman Kugler, VOC Ekologija d.o.o., Celje (predstavitev metode in rezultatov hladne reciklaže)

Kratka predstavitev projekta GreenerSites:

GreenerSites  je projekt nadnacionalnega sodelovanja, ki se je začel junija 2016, končal pa se bo maja prihodnje leto. Poleg enajstih partnerjev iz petih držav Srednje Evrope, med katerimi je tudi Mestna občina Celje, je v projekt vključenih še štirinajst institucij, ki nastopajo kot pridruženi partnerji. Projekt sofinancira transnacionalni program Interreg Srednja Evropa, ki spodbuja sodelovanje pri skupnih izzivih območja Srednje Evrope.

Glavni cilj projekta GreenerSites je izboljšanje  postopkov  okoljske sanacije in upravljanja degradiranih industrijskih ter ostalih mestnih območij z razvojem strategij in ustreznih orodij, ki temeljijo na trajnostnem pristopu.

Pridite!