Vabilo – gostujoče predavanje in terenska ekskurzija dr. Régis Braucher, 30. 3. in 2.4.

Vabilo – gostujoče predavanje in terenska ekskurzija dr. Régis Braucher, 30. 3. in 2.4.

vabilo

VABILO NA PREDAVANJI

Cosmogenic nuclides: basics and applications in the understanding and quantification of geomorphological processes

Predavatelj: dr. Régis Braucher

Visoka šola za varstvo okolja vabi na predavanji na daljavo

v sredo, 30. 3. 2022, ob 18. uri, in

na terensko ekskurzijo v soboto, 2. 4. 2022, med 9. in 15. uro,

na območju doline Pod Košuto (občina Tržič).

Namen predavanja in terenskega dela je spoznati metodološke pristope določanja rizičnih pojavov na površju, kar pripomore k razumevanju dinamike procesov, ki so odvisni od matične podlage, tektonike in vplivov vremenskih razmer na določenem preučevanem območju.

Teme predavanj (na daljavo in na terenu):

  • predstavitev metod določanja starosti pojavov na površju in drugih elementov v pokrajini;
  • spoznavanje dela na terenu v okviru predhodno predstavljenih metodoloških pristopov;
  • uporabnost metodologije pri raziskovalnem delu;
  • načini vključevanja rezultatov v raziskovalo in strokovno delo.

Predavanje in terensko delo bo potekalo v angleškem jeziku. Obakrat bo zagotovljen bo čas za vprašanja in razpravo.

Predavanje je namenjeno študentom, učiteljem in ostalim sodelavcem VŠVO.

Povezava za predavanje na daljavo, sreda, 30. 3. 2022, 18.00:

https://us02web.zoom.us/j/4359624207

Za terensko ekskurzijo se prijavite na info@vsvo.si , najkasneje do 31. 3. 2022. Podrobnejša navodila sledijo.

Okvirni program:

9.00: zbor v naselju Podljubelj in osnovne usmeritve o poteku terenske ekskurzije

9.15 – 14.00: terensko delo

14.00 – 16.00: vprašanja za predavatelja, razprava

O predavatelju:

Dr. Régis Braucher  je zaposlen na Inštitutu CEREGE (Aix-en-Provence, Francija), kjer vodi laboratorij https://www.cerege.fr/fr/users/regis-braucher. Ukvarja se z določanjem starosti površinskih pojavov kot so npr. skalni podori, ledeniški morenski nasipi ipd. Sodeluje tudi z arheologi in zgodovinarji ter drugimi strokovnjaki, ki njegovo znanje in rezultate njegovih raziskav potrebujejo pri svojem znanstvenem in/ali strokovnem delu. Dr. Braucher je več let sodeloval tudi s strokovnjaki iz Slovenije. Na terenski ekskurziji na območje največjega skalnega podora v Sloveniji (Veliki vrh v Košuti)

(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871101414000156 ) bo prikazal način vzorčenja, poglobljeno osvetlil celotno metodologijo določanja starosti površinskih pojavov in interpretacijo rezultatov ter njihovo širšo uporabnost.

Abstract  (povzetek predavanja v angleškem jeziku)

 Cosmogenic nuclides: basics and applications in the understanding and quantification of geomorphological processes.

To understand and quantify the geomorphological processes one needs to date the objects of interest.

Since the last twenty years, the use of cosmogenic nuclides has increased in several topic such as paleoclimatology, tectonic, soil processes, archeology…. During this presentation the basics of cosmogenic nuclides production, preparation and measurements will be presented as well as their main applications through some case studies performed by the cosmo team from CEREGE, hosting the preparation laboratories and ASTER the 5 MV. Accelerator Mass Spectrometer. (https://www.cerege.fr/en/facilities/ln2c )

Predavanje je del projekta »TRAJNOST/SUSTAINABILITY«, ki ga izvajamo v okviru Javnega razpisa Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020.

Vabljeni!