UVODNI DAN ZA 1. LETNIK DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

UVODNI DAN ZA 1. LETNIK DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

Bruce obveščamo, da bo dan uvoda v študij v torek, 30. 9., ob 16. do 20. ure.

Program uvodnega dneva bo objavljen naknadno.

Udeležba je obvezna.