Uvod v študij za 1. letnik

Uvod v študij za 1. letnik

Uvodni dan v študij bo za prvi letnik dodiplomskega študijskega programa v ponedeljek, 4. 10. 2021, ob 8.30, v Veliki predavalnici VŠVO.

vabilo