Uvod v študij za 1. letnik, 3. 10. 2022

Uvod v študij za 1. letnik, 3. 10. 2022

Uvod v študij za 1. letnik dodiplomskega študija bo v ponedeljek, 3. 10. 2022, ob 8.30.

program