Uvod v okoljske tehnologije – zaèetek predavanj

Uvod v okoljske tehnologije – zaèetek predavanj

Predavanja iz predmeta UOT se zaènejo jutri, 2.4.2010 ob 9.30 uri za redne in izredne ob 16.00.

Skip to content