Urnik – delno spremenjen

Urnik – delno spremenjen

ČLOVEK in OKOLJE:

Obveščamo, da je za redne in izredne študente spremenjen urnik za predavanja in seminarske vaje pri predmetu Človek in okolje. Na ŠISu so objavljena navodila za seminarske vaje in razdelitev v skupine.

KEMIJA in OKOLJE – vaje

Obveščamo, da je za redne in izredne študente spremenjen urnik za laboratorijske vaje pri predmetu Kemija in okolje. Na ŠISu so objavljena navodila in razdelitev v skupine.

EKOTOKSIKOLOGIJA

Obveščamo, da je za študente 2. in 3. letnikov spremenjen urnik za predavanje in računalniške vaje pri izbirnem predmetu Ekotoksikologija.