Univerza na Primorskem in Oregon State University organizairata mednarodno poletno šolo

Univerza na Primorskem in Oregon State University organizairata mednarodno poletno šolo

Univerza na Primorskem v sodelovanju z Oregon State University (OSU) med 15. in 30. junijem 2015 organizira mednarodno poletno šolo Production of Housing in Europe: Innovation, Conservation and Design with Natural Resources. Poletna šola bo potekala v Švici, severni Italiji, Sloveniji in Avstriji, udeležili pa se je bodo tudi študentje OSU.

Več