TZO -izredni – terenske vaje, 17. 12. 2009

TZO -izredni – terenske vaje, 17. 12. 2009

Izredni študenti 2. letnika boste imeli terenske vaje pri predmetu Tehnologije za zmanjšanje onesnaženja,  v èetrtek, 17. 12. 2009, ob 16. uri. Ogledali si boste èistilno napravo v Šoštanju.