TZO -izredni – seminarske vaje

TZO -izredni – seminarske vaje

Tisti izredni študenti, ki bi želeli predstaviti seminarske naloge pri predmetu Tehnologije za zmanjšanje onesnaženja v petek, 11. 12. 2009, naj se pripravijo in to sporoèijo na predavanjih v èetrtek, 10 12. 2009.