TUZLA

TUZLA

 Obvešèamo vas, da smo morali zaradi izvedbe strokovnega dela ekskurzije v Tuzli program spremeniti tako, da bo odhod že v èetrtek popoldan, po izpitu iz UOT. Zato je izpit  prestavljen na 12. oz. 13. uro. Dogovorili se bomo tudi za termin predavanja ZE.

Program:

 1.      dan (èetrtek, 27. 5.)

 Popoldan odhod iz Velenja. Pozno zveèer prihod v Tuzlo, namestitev, prenoèevanje.

 2.      dan (petek, 28. 5.)

 Terenske vaje, strokovni ogled Tuzle z okolico. Prenoèevanje.

 3.      dan (sobota, 29. 5.)

 Zjutraj odhod v Sarajevo, celodnevni ogled, prenoèevanje v planinskem domu na Bjelašnici.

 4.      dan (nedelja, 30. 5. )

 Dopoldan ogled planine, po kosilu odhod domov.