Tuzla – oddaja poročila

Tuzla – oddaja poročila

 Študenti udeleženci strokovne ekskurzije v Tuzlo, ki želijo uveljaviti 2KT , naj oddajo poročilo z ekskurzije v referatu do 30. 6. 2010.

Poročilo naj vsebuje predstavitev okoljske problematike Tuzlanske kotline, kot ste jo zaznali med obiskom tega področja in sicer razdeljeno na:

-predstavitev izvedenih sanacijskih ukrepov,

-predstavitev preostalih perečih okoljskih problemov.

Tekst naj obsega do 3 strani.

Skip to content