Tretji prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija, 26., 27. 9.

Tretji prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija, 26., 27. 9.

Prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest bo potekal od 26. do 27. septembra 2018 do 12. ure na spletnem portalu eVŠ.
V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:
kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Kandidati, ki so v prvem prijavnem roku bili sprejeti v študijski program, in so se vanj vpisali, v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest ne morejo oddati prijave za vpis. Ne morejo je oddati tudi, če so se iz tega študijskega programa izpisali do 17. 8. 2018 ali kasneje. Prav tako prijave za vpis v tem prijavnem roku ne morejo oddati kandidati, ki so v prvem prijavnem roku bili sprejeti v en študijski program, a se vanj niso vpisali. Prijave za vpis v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest ne bodo mogli oddati kandidati, ki so oddali prijavo za vpis v drugem prijavnem roku, in so bili sprejeti v en študijski program, ne glede na to, ali se bodo v ta študijski program vpisali ali ne.