Terenske vaje – VVGO

Terenske vaje – VVGO

Terenske vaje bodo:

REDNI ŠTUDENTI: 27.10.2010 ob 8.55
IZREDNI ŠTUDENTI: 25.10.2010 ob 15.55

Dobite se pred vhodom v Muzej premogovništva Slovenije oz. Erico, Koroška 58, Velenje. Prosimo, da ste točni, ker zamudnikov ne bodo čakali.