TERENSKE VAJE – VIO

TERENSKE VAJE – VIO

Terenske vaje za predmet Vpliv industrije na okolje bodo 11. 5. 2010 za redne in izredne študente 2. letnika.

Odhod bo ob 8.15 iz avtobusne postaje Slovenj Gradec in ob 9.00 iz Velenja (parkirišèe pred VŠVO).

Velenje – Sleme – Èrna – Mežica – Velenje

Odhod proti domu okrog 15.30 ure.