Terenske vaje TZO, 28. 11.

Terenske vaje TZO, 28. 11.

Doc. dr. Viktor Grilc obvešča slušatelje predmeta Tehnologije za zmanjševanje onesnaženja…, da bo terenska strokovna ekskurzija (Krka, Novo mesto) 

v sredo, 28. 11.. Udeležba je obvezna.

Odhod s postaje na Tomšičevi ob 7.00,  odhod iz Novega mesta okrog 13. ure.

Če želi kdo vstopiti v Arji vasi ali v Ljubljani, naj sporoči.