Terenske vaje – RUP

Terenske vaje – RUP

V soboto, 20.2.2010, bodo terenske vaje v okviru predmeta RUP. Odhod bo izpred MIC-a ob 7.00, ob 7.30 pa na že znani lokaciji v Arji vasi. Odhajate proti jugozahodu, na Primorsko.  Priporoèamo ustrezna terenska obutev, saj je predvideno tudi nekaj hoje. Povratek domov  okrog 19.00. Veè o vsebini terena boste izvedeli na  vajah 19.2.2010.