Terenske vaje, RUP in PN

Terenske vaje, RUP in PN

Terenske vaje pri predmetu Razvoj in urejanje podeželja in Prostorsko načrtovanje bodo na Grilovi domačiji (Lipje 29), 29.3.2017 ob 8.00. Dobimo se na parkirišču pred Grilovo domačijo.